Skip navigation

Haushaltsplanberatungen 2022

Kenntnisnahme

BA 3/0043/WP18

Legal date: Jan. 3, 2022

Submitting Organizations  B 3 - BezirksAachen-Haaren

Files

Consultations

Jan. 19, 2022
Anhörung/Empfehlung
Sitzung der Bezirksvertretung Aachen-Haaren
9. Haushaltsplanberatungen 2022
geändert beschlossen
public agenda item