Skip navigation

Haushaltsplanberatungen 2022

Anhörung

BA 6/0069/WP18

Legal date: Jan. 3, 2022

Submitting Organizations  B 6 - BezirksAachen-Richterich

Files

Consultations

Jan. 19, 2022
Anhörung/Empfehlung
Sitzung der Bezirksvertretung Aachen-Richterich
7. Haushaltsplanberatungen 2022
geändert beschlossen
public agenda item