Skip navigation

E-Aix - Elektromobiles Aachen - Modellregion der Elektromobilität

Kenntnisnahme

FB 61/0085/WP16

Legal date: Jan. 18, 2010

Files

No files attached

Consultations

Jan. 28, 2010
Kenntnisnahme
öffentliche Sitzung des Mobilitätsausschusses
14. E-Aix - Elektromobiles Aachen - Modellregion der Elektromobilität
ungeändert beschlossen
public agenda item