Skip navigation

Haushaltsplanberatungen 2022

Anhörung

BA 1/0062/WP18

Legal date: Dec. 29, 2021

Submitting Organizations  B 1 - BezirksAachen-Brand

Files

Consultations

Jan. 19, 2022
Anhörung/Empfehlung
Sitzung der Bezirksvertretung Aachen-Brand
8. Haushaltsplanberatungen 2022
ungeändert beschlossen
public agenda item